Processen

Statiska beräkningar

CSK har sin egen designavdelning med kapabla och erfarna ingenjörer som har till sin förfogan de nyaste programmen som utför beräkningar och konstruering. Detta ger oss möjligheten att vara flexibla och att optimera konstruktionerna enligt våra kunders önskemål och i enlighet med lokala normer och Eurocode.

 

I beräkningarna tas hänsyn till bland annat:

Vindbelastning;

Snöbelastning;

Takläggningens egenvikt;

Belastningen från utrustning.

 


Produktion

CSK använder sig av de mest moderna och effektiva arbetsborden för bearbetning av metall. På fabriken i Tukums kan borden till och med bearbeta balkar större än HE1000B (EU-standard) som vi borrar och sågar i deras hela transporteringslängd.

I vår produktionsenhet i Lettland, som är större än 12 500 m2, fokuserar vi på en mycket hög produktionskvalitet samt en hög arbetsproduktivitet.

Ytterligare en viktig detalj i vårt produktionsflöde är snabba materialleveranser och materialmarkering. Detta säkrar en optimal produktionseffektivitet och minimerar risken för fel.

 


Kvalitetskontroll

SIA "CSK Steel" har ett eget system för kvalitetskontroll som oavbrutet kontrollerar material och diverse processer i produktionen från och med att materialen köps in tills dess att den färdiga produkten lämnar fabriken.

Vi utför kontroller i samband med inköp så att vi är säkra på att vi använder material med de rätta egenskaperna och certifikat för att passa de aktuella projekten och för att försäkra oss om att de motsvarar EU-standard. Vid klienters efterfrågan kan vi även utföra kontroller av materialen som genomförs at externa kontrollinstanser.

Kontrollresultaten sammanfattas i vår kontrolljournal. Denna sänds till kunden som slutlig dokumentation efter det att projektet har färdigställts.

 

 

 


Montage

CSK har sin egen montageavdelning med mycket kompetenta montörer och egna kranbilar som kan utföra montage enligt de nödvändiga normerna och reglerna.

CSK utför montage efter samma höga standard och kvalitet som våra produkter har. Vi fokuserar på projektstyrning som försäkrar att projekten blir färdigställda till den avtalade tiden så att alla andra som är inblandade i projektet respekteras.